?

Log in

צנע, עצה שכזו, הנאות קטנות וחזרת - תופינים, מגדנות, ממתקים וכל מיני תרגימא [entries|archive|friends|userinfo]
תופינים, מגדנות, ממתקים וכל מיני תרגימא

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

צנע, עצה שכזו, הנאות קטנות וחזרת [Aug. 25th, 2006|01:30 pm]
תופינים, מגדנות, ממתקים וכל מיני תרגימא

eight_treasures

[8treasures]
[mood |שמנת חמוצה]
[music |3WL]


הפוסט המקורי מופיע כאן עם תגובה

* * *

המנגולד האורגני שנחת על שולחני נמצא בשלבי הפיכתו לפשטידה. מראה גבעולי המנגולד הקשיחים, בדרכם אל הפח, הרטיט אל לבי והחלטתי להכין מהם דבר-מה. שטפתי אותם, ניקיתי אותם, חתכתי אותם כאילו היו סלרי, בישלתי אותם קצת במים רותחים עם שן שום, ואז, רגע לפני שהקפצתי אותם בווק עם לימון וגרעיני חרדל ושמן שומשום, שרתה עלי רוח אקסטרא-יצירתית (נכפתה עלי רוח, אולי), והעליתי בדמיוני סלט.

שעתיים וסלט אחר כך, הנה עצה לחיים:
אם פתאום בת-קול בראשכם מתעקשת שסלט של רצועות גבעולי מנגולד מבושלים, צנונית חתוכה, תפוח עץ, חסה ערבית, גבינת ברי, שמנת חמוצה, גרעיני חמניות ותוכהּ של פסיפלורה הוא בדיוק מה שחסר לכם בחיים, היא טועה. טועה מאוד.

אבל הנאה קטנה אחת נתגלתה לי תוך כדי סילוּט. צנונית חרפרפת ושמנת חמוצה. וואו.
לא מעט שפים ישראלים התראיינו בעבר ואמרו שאחרי כל מיני המזונות המופלאים שהוציאו והביאו ובאו אל קרבם, עדיין אין כמו מלפפון ירוק פרוס וגבינת קוטג'. גם הצנונית כזו. ירק שונה, סנטינמנט זהה.

והצנונית והשמנת הזכירו לי (במהלך אסוציאטיבי לא מאוד מעניין) את חזרת הגזר של מסעדת "מול עדן" בלילנבלום בתל אביב, שהנה מתכונה.
linkReply